• IMGP470693
 • IMGP468336
 • IMGP4675_-_Copy
 • IMGP46833637
 • IMGP468634
 • IMGP470753
 • IMGP470916
 • IMGP471017
 • IMGP471164
 • IMGP471286
 • IMGP471560
 • IMGP471647
 • IMGP2608
 • IMGP2613
 • IMGP2614
 • IMGP286424
 • IMGP2866
 • IMGP2865
 • IMGP2937
 • IMGP2938
 • IMGP2962
 • IMGP2961
 • IMGP2963
 • IMGP2966
 • IMGP2967
 • IMGP2968
 • IMGP2969
 • IMGP2970
 • IMGP2971
 • IMGP2974
 • IMGP2975
 • IMGP2976
 • IMGP2978
 • IMGP2980
 • IMGP2982
 • IMGP2984
 • IMGP2985
 • IMGP3386
 • IMGP3393
 • IMGP296968
 • IMGP3531
 • IMGP204343
 • IMGP3128
 • IMGP3130
 • IMGP3131
 • IMGP3132
 • IMGP3227
 • IMGP3537
 • IMGP3133
 • IMGP3236
 • IMGP3262
 • IMGP3303
 • IMGP3774
 • IMGP4441
 • IMGP4444
 • IMGP3780
 • IMGP4501
 • IMGP3544
 • IMGP4510
 • IMGP4232
 • IMGP4233
 • IMGP4515
 • IMGP4535
 • IMGP2969
 • IMGP3318
 • IMGP4568
 • IMGP3128
 • IMGP2043
 • IMGP4482
 • IMGP4576
 • IMGP3130
 • IMGP4583
 • IMGP4484
 • IMGP4643
 • IMGP3131
 • IMGP3227
 • IMGP3133
 • IMGP3262
 • IMGP3236
 • IMGP4441
 • IMGP3318
 • IMGP3303
 • IMGP4444
 • IMGP4501
 • IMGP4510
 • IMGP4515
 • IMGP4535
 • IMGP4568
 • IMGP4576
 • IMGP4583
 • IMGP4643
 • IMGP0682
 • IMGP0687
 • IMGP0690
 • IMGP0695
 • IMGP0705
 • IMGP0721
 • IMGP0727
 • IMGP0731
 • IMGP0756
 • IMGP0759
 • IMGP0770
 • IMGP0795
 • IMGP1113
 • IMGP1117
 • IMGP1127
 • IMGP1130
 • IMGP1132
 • IMGP1135
 • IMGP1140
 • IMGP1141
 • IMGP1136
 • IMGP1146
 • IMGP1145
 • 20180518_080644
 • IMGP1178
 • 20180518_074324
 • IMGP1174
 • 20180518_080908
 • IMGP1179
 • 20180518_081432
 • IMGP1182
 • IMGP1183
 • 20180518_081139
 • IMGP1187
 • 20180518_081809
 • 20180518_082231
 • IMGP1191
 • 20180518_082834
 • IMGP1190
 • 20180518_082739
 • 20180518_073443
 • IMGP1195
 • IMG_4410
 • IMG_4412
 • IMGP1198
 • IMGP0684
 • IMG_4426
 • IMG_4433
 • IMGP0685
 • IMG_4457
 • IMGP0688
 • IMG_4496
 • IMG_1203
 • IMG_1241
 • IMG_1261
 • IMG_1309
 • IMG_1361
 • IMGP0717
 • IMGP0719
 • IMG_1346
 • IMGP0722
 • IMG_1336
 • IMGP0726
 • IMG_1401
 • IMG_1407
 • IMGP0755
 • IMG_1408
 • IMG_1412
 • IMG_1414
 • IMG_1411
 • IMG_1431
 • IMG_1427
 • IMG_1432
Tin nổi bật
Tin nổi bật
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN KIÊN LƯƠNG 1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021Thực hiện theo hướng dẫn số 406/PGDĐT-TCCB ngày 23/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về việc tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm học 2020-2021. Hôm nay ngày 09 tháng 10 năm 2020, BGH, BCH ...
> Xem chi tiết

HÌNH ẢNH
Thống kê
Hôm nay : 3
Hôm qua : 56
Tháng 12 : 106