25/05/18  Tin tức - Sự kiện  442
Thực hiện theo quyết định số 443/QĐ-SGDĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Sở Giáo dục Đào tạo Kiên Giang về việc kiểm tra thư viện trường học. Hôm nay ngày 18 tháng 5 năm 2018 Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 1 rất vinh dự được đón đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang kiểm tra thư việnViệc ...
 05/12/17  Tin tức - Sự kiện  554
Vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học là vấn đề được rất nhiều phụ huynh quan tâm đặc biệt là đối với học sinh
 04/09/17  Bản tin nhà ăn  244
Hưởng ứng tháng hành động ATTP 2016
 04/09/17  Bản tin nhà ăn  261
Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 1 là trường đầu tiên trong huyện thực hiện bếp ăn bán trú cho học sinh.