05/11/18  Tin của trường  185
Thực hiện theo tinh thần công văn số 488/CV-PGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và đào tạo Kiên Lương về việc thực hiện hội giảng và sinh hoạt chuyên môn tuần nghỉ giữa học kỳ I, năm học 2018-2019.Sáng ngày 22, 23, 24, 25 tháng 10 năm 2018 Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 1 tổ ...
 25/05/18  Tin tức - Sự kiện  9431
Căn cứ vào kế hoạch số 177 ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Trường tiểu học Thị trấn Kiên Lương 1 về công tác y tế trường học năm học 2017-2018. Ban giám trường THTT Kiên Lương báo cáo với những nội dung sau:
 25/05/18  Tin tức - Sự kiện  186
Hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2018 Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 1 tổ chức đón nhận Huân Chương lao động hạng nhì và tổ chức tổng kết năm học 2017-2018 Đến dự buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của Quý lãnh đạo và Quý vị khách quý:
 25/05/18  Tin tức - Sự kiện  175
Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục;Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với mầm non, giáo dục phổ thông và giáo ...
 25/05/18  Tin tức - Sự kiện  138
Hôm nay ngày 21 tháng 4 năm 2018 Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 1 tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp trường.     
 31/01/18  Tin tức - Sự kiện  1591
Căn cứ Hướng dẫn số 355/HD-PGDĐT ngày 29/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018;Căn cứ kế hoạch số 396/KH-PGDĐT ngày 29/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về kế hoạch tổ chức tuyên truyền giáo dục phòng ...