04/09/17  Dự án VNEN  470
Học theo mô trường học mới VNEN giúp cho học sinh được rèn luyện một cách toàn diện về kiến thức về kỹ năng sống.
 04/09/17  Dự án VNEN  228
Giao lưu VNEN với trường An Thới 3-Phú Quốc
 04/09/17  Dự án VNEN  343
Mô hình VNEN là mô hình dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm. Giúp các em tự chiếm lĩnh kiến thức, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.
 04/09/17  Dự án VNEN  176
Qua gần 4 năm triển khai dạy học theo mô hình VNEN, trường Tiểu học thị trấn Kiên Lương 1 đã làm tốt công tác nâng cao nhận thức cho giáo viên, phụ huynh học sinh về mô hình trường học mới (VNEN).
 04/09/17  Dự án VNEN  163
Căn cứ công văn số 179/GDTH-VNEN ngày 20/7/2015 của Ban quản lí Dự án Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc Tập huấn hè chuẩn bị cho dạy học theo Mô hình VNEN năm học 2015 - 2016 cấp trường