25/05/18  Tin tức - Sự kiện  13144
Căn cứ vào kế hoạch số 177 ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Trường tiểu học Thị trấn Kiên Lương 1 về công tác y tế trường học năm học 2017-2018. Ban giám trường THTT Kiên Lương báo cáo với những nội dung sau:
 04/09/17  Sơ đồ tổ chức  426
Chức vụ: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ trường TH TT Kiên Lương 1. Sinh năm 1970. ĐT: 0917134599. Email: chikl1970@gmail.com
 04/09/17  Sơ đồ tổ chức  292
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng. Sinh năm 1965. ĐT: 0913778495. Email: nguyenkimthoakl3@gmail.com
 04/09/17  Sơ đồ tổ chức  227
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng - Phó bí thư chi bộ. Sinh năm 1972. ĐT: 0917639494. Email: lehue0272@gmail.com
 04/09/17  Sơ đồ tổ chức  205
Khối văn phòng năm học 2015-2016
 04/09/17  Sơ đồ tổ chức  206
Khối 1 năm học 2015-2016