29/11/17  Tin tức - Sự kiện  304
PHẦN I: THUYẾT MINH VỀ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA BÀI GIẢNGI. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Giúp cho HS biết tên các nguyên vật liệu được dùng để sản xuất ra xi măng. - Nhận biết những vật liệu để sản xuất xi măng và nơi có những vật liệu này. 2. Kỹ năng: - Liên hệ thực tế về những nguyên nhân gây ra ...
 29/11/17  Tin tức - Sự kiện  150
- Tên bài giảng: Nhảy dây kiểu chân trước chân sau – Trò chơi “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”
 29/11/17  Tin tức - Sự kiện  175
- Tên sản phẩm (bài giảng): Bài giảng e-learning - Bài: Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước.
 28/11/17  Tin tức - Sự kiện  292
1. Tên sáng kiến: Một số giải pháp rèn học sinh yếu giải được dạng toán về chuyển đổi đơn vị đo ở lớp 5.
 15/09/17  Tin tức - Sự kiện  175
Trong quá trình dạy học cũng như soạn bài giảng, giáo viên nhiều khi còn gặp khó khăn khi cần phải lấy hình ảnh mà mình mong muốn trong video sẵn có. Phần mềm Free Video to JPG converter sẽ giúp chúng ta làm điều đó một cách dễ dàng.
 04/09/17  Giáo Án  114
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO BÀI GIẢNG