04/09/17  Những bài văn hay  349
Tả ngôi nhà em đang ở
 04/09/17  Những bài văn hay  163
Tả một loài cây ăn quả mà em thích nhất.
 04/09/17  Những bài văn hay  285
Tả một ca sĩ đang biểu diễn
 04/09/17  Những bài văn hay  227
Có một lần nào đó được ngắm một đêm trăng đẹp mà em cho là thú vị nhất, em hãy tả lại cảnh ấy.
 04/09/17  Những bài văn hay  160
Nghe tin người thân trong gia đình bị bệnh, em thay mặt gia đình viết thư thăm hỏi.
 04/09/17  Những bài văn hay  148
Tả một loại cây ăn quả