04/09/17  Những bài văn hay  432
Tả ngôi nhà em đang ở
 04/09/17  Những bài văn hay  223
Tả một loài cây ăn quả mà em thích nhất.
 04/09/17  Những bài văn hay  368
Tả một ca sĩ đang biểu diễn
 04/09/17  Những bài văn hay  302
Có một lần nào đó được ngắm một đêm trăng đẹp mà em cho là thú vị nhất, em hãy tả lại cảnh ấy.
 04/09/17  Những bài văn hay  207
Nghe tin người thân trong gia đình bị bệnh, em thay mặt gia đình viết thư thăm hỏi.
 04/09/17  Những bài văn hay  389
Mẹ là người đã sinh ra và nuôi dưỡng em khôn lớn. Hãy tả về người mẹ kính yêu của em.