25/05/18  Tin tức - Sự kiện  9432
Căn cứ vào kế hoạch số 177 ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Trường tiểu học Thị trấn Kiên Lương 1 về công tác y tế trường học năm học 2017-2018. Ban giám trường THTT Kiên Lương báo cáo với những nội dung sau:
 25/05/18  Tin tức - Sự kiện  186
Hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2018 Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 1 tổ chức đón nhận Huân Chương lao động hạng nhì và tổ chức tổng kết năm học 2017-2018 Đến dự buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của Quý lãnh đạo và Quý vị khách quý:
 25/05/18  Tin tức - Sự kiện  175
Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục;Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với mầm non, giáo dục phổ thông và giáo ...
 25/05/18  Tin tức - Sự kiện  263
Thực hiện theo quyết định số 443/QĐ-SGDĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Sở Giáo dục Đào tạo Kiên Giang về việc kiểm tra thư viện trường học. Hôm nay ngày 18 tháng 5 năm 2018 Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 1 rất vinh dự được đón đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang kiểm tra thư việnViệc ...
 25/05/18  Tin tức - Sự kiện  138
Hôm nay ngày 21 tháng 4 năm 2018 Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 1 tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp trường.     
 31/01/18  Tin tức - Sự kiện  1591
Căn cứ Hướng dẫn số 355/HD-PGDĐT ngày 29/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018;Căn cứ kế hoạch số 396/KH-PGDĐT ngày 29/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về kế hoạch tổ chức tuyên truyền giáo dục phòng ...