A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO SƠ KẾT AN TOÀN GIAO THÔNG

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới;

Căn cứ Hướng dẫn số 355/HD-PGDĐT ngày 29/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018;

Căn cứ kế hoạch số 399/KH-PGDĐT ngày 29/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về kế hoạch giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong trường học năm học 2017- 2018;

BÁO CÁO

SƠ KẾT AN TOÀN GIAO THÔNG HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2017 – 2018

 

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới;

Căn cứ Hướng dẫn số 355/HD-PGDĐT ngày 29/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018;

Căn cứ kế hoạch số 399/KH-PGDĐT ngày 29/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về kế hoạch giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong trường học năm học 2017- 2018;

- Căn cứ vào kế hoạch số: 160/KH - ATGT ngày 04 tháng 10 năm 2017 của trường tiếu học thị trấn Kiên Lương 1. Nay Ban giám hiệu Trường Tiểu học TT Kiên Lương 1 báo cáo việc thực hiện giáo dục ATGT trong nhà trường năm học 2017 – 2018 với những nội cụ thể như sau:


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan