A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020- 2021

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

VÀ  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

Phần I: MỞ ĐẦU

  1. Các căn cứ để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021  đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021  đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang;

Chỉ thị sô 08/CT- UBND ngày 07/9/2020 của của UBND tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021;

Căn cứ Hướng dẫn số 2049/SGDĐT-GDTH ngày 09 tháng 9 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;

Căn cứ Hướng dẫn số 412/HD-PGDĐT ngày 24/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;

Căn cứ kế hoạch số 240/KH-THTTKL 1 ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 1; Trường THTT Kiên Lương 1 báo cáo với những nội dung sau:

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan