A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO SƠ KẾT PHÒNG CHỐNG MA TÚY

Căn cứ Hướng dẫn số 355/HD-PGDĐT ngày 29/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018;

Căn cứ kế hoạch số 396/KH-PGDĐT ngày 29/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về kế hoạch tổ chức tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy trong trường học năm học 2017- 2018;

Căn cứ kế hoạch số 396/KH-PGDĐT ngày 29/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về kế hoạch tổ chức tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy trong trường học năm học 2017- 2018;

Căn cứ vào kế hoạch số 181/KH-PCMT ngày 04/10/2017 của Ban giám hiệu trường Tiểu học TT Kiên Lương 1 về Kế hoạch thực hiện công tác thực công tác phòng chống Ma túy. Nay trường Tiểu học Thị trấn Kiên Lương 1 báo cáo sơ kết quá trình triển khai, thực hiện công tác phòng chống Ma túy ở đơn vị trường học như sau:

BÁO CÁO

Sơ kết công tác phòng chống ma túy năm học 2017-2018

 

Căn cứ Hướng dẫn số 355/HD-PGDĐT ngày 29/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018;

Căn cứ kế hoạch số 396/KH-PGDĐT ngày 29/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về kế hoạch tổ chức tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy trong trường học năm học 2017- 2018;

Căn cứ vào kế hoạch số 181/KH-PCMT ngày 04/10/2017 của Ban giám hiệu trường Tiểu học TT Kiên Lương 1 về Kế hoạch thực hiện công tác thực công tác phòng chống Ma túy. Nay trường Tiểu học Thị trấn Kiên Lương 1 báo cáo sơ kết quá trình triển khai, thực hiện công tác phòng chống Ma túy ở đơn vị trường học như sau:


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan