A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO SƠ KẾT Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, Phòng, chống ma túy trong trường học năm học 2020-2021

BÁO CÁO SƠ KẾT

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông,

Phòng, chống ma túy trong trường học năm học 2020-2021

V

Căn cứ Kế hoạch số 705/KH-BGDĐT ngày 29/7/2019 của Bộ GDĐT về thực hiện Nghị quyết số 12/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về “Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giáo thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021”;

Căn cứ Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021  đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang;

Chỉ thị sô 08/CT- UBND ngày 07/9/2020 của của UBND tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021;

Căn cứ Hướng dẫn số 2049/SGDĐT-GDTH ngày 09 tháng 9 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;

Căn cứ Hướng dẫn số 412/HD-PGDĐT ngày 24/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;

Căn cứ Kế hoạch số 263/KH-THKL 1, ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Trường THTT Kiên Lương 1 về việc Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, phòng chống ma túy trong trường học năm học 2020-2021;

Trường THTT Kiên Lương 1 báo cáo thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT) và phòng, chống ma túy trong trường học năm học 2020-2021, với các nội dung cụ thể sau:


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan