A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO SƠ KẾT TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC NĂM HỌC: 2020 – 2021

BÁO CÁO

SƠ KẾT TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC

NĂM HỌC: 2020 – 2021

Căn cứ Kế hoạch số 2252/KH-SGDĐT ngày 05/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch thi đua chuyên đề về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2020 - 2021;

Thực hiện hướng dẫn số 438/PGDĐT ngày 05/10/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về Hướng dẫn triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2020-2021;

Căn c vào kế hoạch số: 306 ngày 07/10/2020 của Tr­êng tiÓu häc TT Kiên Lương 1 ®· triÓn khai “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn - Häc sinh tÝch cùc” n¨m häc 2020 - 2021 với những thuận lợi và khó khăn nh­ sau:


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan