A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Tổng kết công tác biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, năm học 2020-2021

BÁO CÁO

Tổng kết công tác biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến

trong phong trào thi đua yêu nước, năm học 2020-2021

 

Khối thi đua số 2 được thành lập theo Quyết định số 3450/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương, Ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua khối các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở thuộc UBND huyện.

Khối thi đua số 2 gồm có 06 đơn vị trường học có 301 CB-GV-NV, 193 lớp với 5863 học sinh.

Các trường trong khối thi đua số 2 thực hiện nhiệm vụ chính trị: Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi về giáo dục, văn hóa, lịch sử và truyền thống của nhà trường. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội. Quản lý giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của pháp luật. Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng giáo dục, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục, các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và thu, chi tài chính theo quy định của pháp luật. Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục trong quản lý các hoạt động giáo dục; bảo đảm việc tham gia của học sinh, gia đình và xã hội trong quản lý các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan