A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

kẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ KHỐI 1 NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ Hướng dẫn số 355/HD-PGDĐT ngày 29/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018;

Căn cứ kế hoạch năm học số 158/ KH-THKL1, ngày 5/9/2017 và kế hoạch chuyên môn số 213G/KH-THKL1, ngày 06 tháng 9 năm 2017 của trường Tiểu học Thị trấn Kiên Lương 1;

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ KHỐI 1

Năm học: 2017 - 2018

 
 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 355/HD-PGDĐT ngày 29/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018;

Căn cứ kế hoạch năm học số 158/ KH-THKL1, ngày 5/9/2017 và kế hoạch chuyên môn số 213G/KH-THKL1, ngày 06 tháng 9 năm 2017 của trường Tiểu học Thị trấn Kiên Lương 1;

Năm học 2017-2018 “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Phát huy những kết quả đã đạt được của những năm học qua. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XINghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào tình hình thực tế của khối lớp Một. Nay tổ khối Một xây dựng kế hoạch năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:

A. ĐẶC ĐỂM TÌNH HÌNH

I. HỆ THỐNG SỐ LIỆU

1. Số lớp, số học sinh trong tổ:

Lớp

Số HS

Nữ

HS DT

Nữ DT

HS KT

(HÒA NHẬP)

Lưu ban

Ghi chú

11

39

17

/

/

1/0

/

 

12

36

16

/

/

/

/

 

13

36

13

/

/

/

1/0

 

14

38

18

1

1

2/0

1/0

 

15

35

15

/

/

1/1

1/1

 

16

35

14

1

/

2/1

/

 

17

35

19

1

1

1/0

1/0

 

TC

254

112

3

2

7/2

4/1

 

2. Đội ngũ giáo viên:

Tổ khối 1 trường Tiểu học Thị trấn Kiên Lương 1 gồm 7 lớp , có 11/10 giáo viên. Trong đó có 7 giáo viên chủ nhiệm và 4 giáo viên dạy bộ môn. Tổng số học sinh của tổ khối đầu năm học có 254/112 học sinh. Tất cả giáo viên trong tổ khối luôn thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học mà Ban giám hiệu nhà trường đã phân công.

II. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường. Đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.

- Đa số học sinh chăm ngoan, nhà gần trường nên các em luôn có tinh thần học tập tốt, tham gia tốt các hoạt động của nhà trường.

- Phụ huynh học sinh luôn quan tân, sách vở, đồ dung học tập của các em đầy đủ. Trường lớp khang trang sạch đẹp.

2. Khó khăn:

- Lớp Một là lớp đầu cấp các em phải chuyển từ hoạt động vui chơi sang hoạt động học tập. Sự nhận thức cũng như vốn hiểu biết của các em không đồng đều, nhiều em hiếu động chưa có ý thức học tập.

  • Phụ huynh quan tâm chưa đúng mực hay quá nuông chiều con, chưa tạo tâm thế sẵn sang vào học lớp 1 cho các em nên chất lượng học sinh học yếu, học chậm của khối tương đối cao ở đầu năm.

B. KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

I. Nhiệm vụ chung:

Giáo viên trong tổ khối Một tiếp tục thực hiện và vận dụng trong giảng dạy việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Mỗi giáo viên trong tổ luôn đề cao trách nhiệm trong công tác. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, điều chỉnh, lồng ghép, tích hợp đúng nội dung môn học, tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp đặc điểm tâm lí của học sinh lớp 1, tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình trường học kiểu mới, lớp 1 Công nghệ . Quan tâm giáo dục trẻ em hòa nhập, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc. Thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều quy định đánh giá học sinh Tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nâng cao sinh hoạt đổi mới chuyên môn, các chuyên đề và các câu lạc bộ trong tổ khối.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Giảng dạy của giáo viên:

Thực hiện đúng theo các văn bản chỉ đạo của nhà trường, lên kế hoạch và giảng dạy đúng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có tích hợp và lồng ghép các nội dung BVMT, GDATGT, MT, VSCN, GDKNS. Tiếp tục thực hiện dạy học môn Tiếng Việt 1- CGD theo Quyết định số 2007/QĐ-BGDĐT, ngày 12/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch triển khai dạy học Tiếng việt lớp 1- CNGD, công văn 3877/ BGDĐT- GDTH , ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc triển khai dạy học lớp 1 theo Tài liệu Công nghệ Giáo dục , công văn số 1229/ SGDĐT-GDTH, ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Sở GD và Đào tạo Kiên Giang về việc triển khai dạy Tiếng việt lớp -1- CNGD năm học 2017-2018. Dạy Hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Thực hiện theo tinh thần công văn số 1025/SGDĐT-GDTH ngày 03/7/2017 của Sở GD-ĐT Kiên Giang về việc tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Dạy Kĩ năng sống: Năm học 2017-2018, tiếp tục thực hiện giảng dạy thực hành kĩ năng sống cho học sinh tiểu học theo tinh thần công văn số 1778/SGDĐT-GDTH ngày 03/11/2017 của Sở GD-ĐT Kiên Giang. Vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo công văn số 1511/SGDĐT-GDTH ngày 15/11/2013 của Sở GDĐT về việc “Áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột ở cấp tiểu học. Tiếp tục tổ chức có hiệu quả việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, trong trường theo các văn bản hướng dẫn của Bộ và Sở GDĐT.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan