A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 20202021

KẾ HOẠCH

                                    NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021  đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021  đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang;

Chỉ thị sô 08/CT- UBND ngày 07/9/2020 của của UBND tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021;

Căn cứ Hướng dẫn số …./SGDĐT-GDTH ngày … tháng 8 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;

Căn cứ Hướng dẫn số 412/HD-PGDĐT ngày 24/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;

Căn cứ vào tình hình thực tế đơn vị, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2019-2020, trường Tiểu học Thị trấn Kiên Lương 1 đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan