A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA

 

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua năm học 2020 - 2021

Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Kế hoạch số 1996/KH-SGDĐT ngày 07/9/2020 của  Sở giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số: 3039/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Kiên Lương ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua Khối các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở thuộc UBND huyện Kiên Lương;

Kế hoạch số: 398/PGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục Đào tạo về phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021;

Căn cứ Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và nội dung thang bảng điểm đã được thống nhất trong Khối Số 2 năm học 2020-2021;

Khối thi đua số 2 xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021 cụ thể như sau:


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan