A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, Năm học 2020-2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết,

nhân rộng điển hình tiên tiến, Năm học 2020-2021

Căn cứ vào Thông tư 28/2020/TT-BGD&ĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện về phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Kiên Lương năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 1996/KH-SGDĐT ngày 07/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021;

Thực hiện Kế hoạch số 389/KH-PGDĐT ngày 14/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021;

Để tiếp tục làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và khen thưởng điển hình tiên tiến trong thời gian tới. Khối thi đua số 2 xây dựng Kế hoạch thực hiện năm học 2020-2021, như sau:


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan