A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định ban hành quy chế thi đua của khối thi đua số 2.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế hoạt động và bình xét thi đua của

Khối thi đua số 2 năm 2020

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND huyện Kiên Lương ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua Khối các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở thuộc UBND huyện Kiên Lương.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan