Hội Thi tiếng hát giáo viên 2014

Người biểu diễn:Trịnh Thị Bích Nga và nhóm phụ họa