31/01/18  Tin tức - Sự kiện  1355
Căn cứ vào Chỉ thị số 40/2008/CT-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;Thực hiện Kế hoạch số 1467/KH-SGDĐT ngày 15/9/2017 của Sở Giáo dục Đào tạo Kiên giang về thi đua chuyên đề “Xây dựng trường học ...
 12/01/18  Tin tức - Sự kiện  6067
Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục;Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với mầm non, giáo dục phổ thông và giáo ...
 29/11/17  Tin tức - Sự kiện  410
- Tên bài giảng: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM HỌC VẼ
 29/11/17  Tin tức - Sự kiện  812
- Tên bài giảng: MỘT SỐ ĐỘNG VẬT SỐNG TRÊN CẠN.- Tên lĩnh vực: BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E- LEARNING
 29/11/17  Tin tức - Sự kiện  280
- Tên bài giảng: Nhảy dây kiểu chân trước chân sau – Trò chơi “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”
 29/11/17  Tin tức - Sự kiện  309
- Tên sản phẩm (bài giảng): Bài giảng e-learning - Bài: Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước.